aquaticConceptGroup small new

aquatic consult

Trygg mat. Tjenester, rådgivning, kurs/ kompetanseheving og sertifisering/ revisjon i næringsmiddelindustrien

Les mer om Aquatic Consult

Gå til Kursoversikten

Kommende kurs:

a-hyigene

Manuelle/automatiserte rengjøringssystemer overflate og CIP for næringsmiddelindustri mm. Doseringssystemer badbehandling akvakultur

Les mer om HygieneTeknikk

Gå til nettbutikken

a-kjemi

Kjemiske produkter til hygiene og vedlikehold innen næringsmiddel-, transport- og mekanisk industri. Miljø- og lagringsmateriell for kjemikalier og brennbare stoffer

Les mer om AcoKjemi

Gå til nettbutikken

a-pharma

Akvakultur. Innovative løsninger for badbehandling. Produkter for bekjempelse av virus, bakterier og parasitter i ferskvann og sjøvann

Les mer om AquaPharmafood

Prosjekterer og leverer komplette hygieniske prosessanlegg til næringsmiddelindustri og farmasi.

Les mer om Aquatic Food Factory