Aco Kjemi er en kunnskapsbasert organisjon.

Våre konsulenter kurses regelmessig av leverandører og eksterne samarbeidspartnere innen viktige områder som for eksempel:

  • Næringsmiddelhygiene
  • Mikrobiologi
  • Produktteknologi (kjemi)
  • Substitusjon (redusere produkters risikoprofil)
  • Forurensning til det ytre miljø

KURS

Vi har lang erfaring med å holde kurs innen utvalgte emner for våre kunder. Temaene kan variere fra det helt generelle til spesifikke problemstillinger. Vi involverer også våre leverandører og eksterne partnere når dette er nødvendig.

Eksempler på kurs:

  • Bruk og håndtering av kjemikalier.
  • Gode vaske- og desinfeksjonsrutiner innen havbruksnæringen.
  • Personlig hygiene i næringsmiddelproduksjon.
  • Listeria

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om hvilke type kurs vi kan tilby!


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food