miljø5

Sikkerhetsdatabladene publiseres gjennom miljøportalen Ecoonline. Det er avgjørende at alle datablad er korrekte, at de inneholder forskriftsmessig informasjon, og at informasjonen enkelt kan hentes ut ved behov.

Klikk her for søk i datablad!


 

miljø7

Aco Kjemi er også forhandler av Ecoonline sin nettbaserte stoffkartotekløsning. Som kunde kan du enkelt bygge opp ditt stoffkartotek ut fra dine behov. Løsningen inneholder også avanserte risikovurderings- og rapporteringsfunksjoner som du har behov for i et godt stoffkartotek. Dette gir deg et enkelt hjelpemiddel til å overholde substitusjonsplikten.

Direkte innlogging i stoffkartotek, klikk her!


 

miljø1  Tenk på fremtiden .......

Aco Kjemi AS har avtale med viktige samarbeidspartnere når det gjelder dokumentasjon av kjemiske produkter.

Ved spørsmål vedrørende sikkerhetsdatablad og kjemikalieregistreringer, ta kontakt med Heidi Videhi Røsdal (HMS Verneingeniør / Sikkerhetsrådgiver) på telefon 61 24 70 10 (sentralbord) eller 95 76 44 72 (direkte).


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food