Aqua Pharma AS ble etablert i 2001, og er et heleiet selskap av Aquatic Concept Group AS.

Vi har siden 2008 vært en viktig aktør når det gjelder bekjempelse av lakselus i lakseindustrien. Dette gjelder både leveranser av kjemiske produkter for badbehandling og tekniske lagrings- og doseringssystemer for brønnbåt (sistnevnte i nært samarbeide med søsterselskap Hygieneteknikk AS). I tillegg har Aqua Pharma vært en viktig bidragsyter i utviklingen av en komplett badbehandlingsmetodikk for bruk i brønnbåt. Aqua Pharma har nedlagt betydelige ressurser i FoU i disse henseende. 

Aqua Pharma er etablert med datterselskap i alle land hvor det er lakseindustri (oppdrett), dvs:

  • UK/Skottland/Shetland (Færøyene betjenes av dette datterselskapet)
  • Irland
  • Canada (øst- og vestkyst)
  • USA
  • Chile
  • Australia/Tasmania

Aqua Pharma har distribusjonsrettigheter worldwide for produkter utviklet av Solvay Chemicals. Produktet Paramove er nå godkjent som legemiddel til bruk mot lakselus.

Aqua Pharma har tidligere vært bidragsyter i kampen mot Gyrodactylus Salaris, en parasitt som finnes i en del norske lakseselver.

Aqua Pharma har rettigheten til Aqua Des, et desinfeksjonsmiddel godkjent av Statens Legemiddelverk for bruk i akvakultur i Norge (se egen side).

Kontakt oss!

 

 


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food