Aquatic Food Factory AS består i dag av 9 ansatte meget erfarne prosjektmedarbeidere innen salg, design, oppbygning , leveranse og test/idriftssettelse av hygieniske anlegg til næringsmiddelindustrien og farmasi.

Vi har til sammen veldig bred erfaring fra bransjen i inn og utland og innehar mye spisskompetanse for mange ulike produktområder.
I Norge har vi levert mange anlegg til kunder innen meieri, fiskeslakterier og til andre aktører innen næringsmiddelsektoren. Vi etablerte datterselskap i Danmark høsten 2015, og selskapet var operativt fra 01.03.2016

Informasjoner om hvem de ansatte på vårt kontor i Norge og ved vårt datterselskap i Danmark er, samt litt om deres utdannelse og ekspertise finnes under «Kontakt oss i Norge» og «Kontakt oss i Danmark».

 

Vår styrke er blant annet:

  • Erfarne prosjektledere
  • 3D design innen fabrikasjon starter
  • Topp kvalitet på oppbygging av anlegg, fra units til større produksjonssystemer
  • Fabrikat av utstyr basert på våre anbefalinger og kundenes ønsker (alle fabrikater kan leveres)
  • Topp kvalitet Automasjonsløsninger innen alle fabrikater, hovedvekt på Siemens og Sattline samt Intouch HMI og WinCC
  • Leverer til avtalt tid
  • Meget god oppfølging på leveransene
  • Konkurransedyktige priser på topp kvalitet løsninger

 

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan bistå med, referanser oppgis gjerne ved forespørsel. Se vår brosjyre:

 


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food